Le Quotidien 509

Plus de prévisions: Meteo a 25 jours

22 juin 2024

Suivez-nous

Diskou PM Ariel Henry : Yon tranzisyon paka debouche sou yon lòt tranzisyon

ByLe Quotidien 509

8 février 2024
Crédit Photo : Lesly Dorcin / LenouvellisteCrédit Photo : Lesly Dorcin / Lenouvelliste

Ayisyen, ayisyèn,


Sitwayen, sitwayèn,


Sèm ak frèm yo
Bonswa,

Mwen vi n pale ak nou jodi a poum voye yon mesaj klè bay tout moun kap viv nan peyi a, kit yo se ayisyen, kit yo se etranje. Mesaj sa a konsène tou frè n ak sè n yo kap viv lòt bò dlo tou.

Nap eksprime senpati nou pou tout moun ki viktim mouvman vyolans nan jou ki sot pase la yo.

Mwen kwè lè a rive, pou nou tout pran desizyon pou nou mete tèt nou ansanm tout bon vre, pou nou sove ayiti, pou nou fè bagay yo yon lòt jan.  Nan peyi nou an, li pa toujou fasil pou rasanble moun pou fè bon bagay, pou konstwi ansanm, pou sèkle, pou plante.

Mobilize moun pou fè tèt ansanm mande anpil volonte anpil detèminasyon.  Epoutan sèl solisyon pou nou rive retire peyi a nan katchouboumbe li ye a, se antann pou n antann nou, pou nou fè tèt ansanm lan nan mitan tout Ayisyen otantik ki gen bòn volonte.

Mwen vle pwofite dat senbolik 7 fevriye a ki reprezante pou tout ayisyen, yon jou delivrans, yon jou liberasyon, pou mwen mande tout jèn fanm, jèn gason, e sa ki mwen jèn yo tou, ki sa nou vle fè ak ayiti ?

Mwen ak tout gouvènman an, nou konnen e nou di sa nou vle e ki kote nou vle mennen peyi a nan jou ak nan mwa kap vini la yo.  Se nan sekirite, se nan eleksyon, se nan fonksyonman demokratik jan konstitisyon an prevwa sa.

An 1987 pèp ayisyen te pran pozisyon kle e li chwazi demokrasi kòm sistèm politik pou mete dirijan nan tèt peyi a.  Akte politik yo, manb sosyete sivil yo, militan òganizasyon popilè yo, moun sektè prive yo, peyizan yo, manb sendika yo, lè a rive pou nou ofri peyi a, pou nou ofri jèn jenerasyon yo yon lòt avni.

Mwen ta renmen tout konpatriyòt mwen yo, isit tankou lòt bò dlo konprann sa, travay prensipal yon gouvènman tranzisyon, se kreye kondisyon pou oganize eleksyon, pou rebay pèp ayisyen dwa granmoun li, pou l chwazi an tout libète, fanm ak gason li vle remèt direksyon peyi a nan tout nivo. 

Yon tranzisyon paka debouche sou yon lòt tranzisyon.

Frèm yo, sèm yo,

Map di nou yon bagay, fòk nou pa twonpe nou advèsè.

Advèsè pèp ayisyen, se pa lapolis kap travay san pran souf pou kwape ensekirite.

Advèsè pèp ayisyen, se pa gouvènman an, kap fè tout sa li kapab pou bay fòs sekirite nou yo plis mwayen, plis ekipman pou regle sa ki pwoblèm nimewo 1 nou tout jodi a, ki se ensekirite.


Tout moun ki refize dinamik ki pou mennen nou nan chimen eleksyon, tout moun ki deside se nan vyolans, nan kraze brize, nan touye moun pou yo pran pouvwa, se pa nan entere pèp ayisyen yap travay.

Mezanmi, pèp Ayisyen bezwen lapè, pèp Ayisyen bezwen sekirite, pèp Ayisyen bezwen travay, pèp ayisyen bezwen sikile lib e libè nan tout peyi a pou al regle zafe l, pèp ayisyen bezwen pou pitit li al lekòl san kè sote, paske se sa kap garanti yo yon avni. 

Chè konpatriyòt

Depi pwoblèm ensekirite a komanse regle, wè pa wè, nap lanse pwosesis elektoral la, pou nou remèt pouvwa a bay dirijan pèp ayisyen ap gen poul chwazi nan bonjan eleksyon.

Depi jou mwen rantre kòm premye minis mwen komanse pale ak tout moun, pati politik, sektè prive, sosyete sivil, òganizasyon popilè.  Mwen te toujou vle e map kontinye chèche rekonsilye tout Ayisyen ki vle peyi nou an vanse.  Mwen toujou angaje nan yon demach enklizyon.  Mwen pa nan eksklizyon, paske Ayiti bezwen tout pitit bòn volonte li yo, kit se sa ki isit, kit se sa ki lòt bò dlo, pou nou fè yon gwo konbit pou sòti peyi a nan malsite.

Frèm, sèm, Gouvènman an te mande peyi zanmi nou yo pou yo vin bay fòs sekirite nou yo yon bourad pou konbat gang e fini ak fenomèn ensekirite a. Peyi Kenya aksepte pran tèt Misyon an. Mwen vle rasire tout moun, gouvènman an ap fè tout sa li kapab pou Misyon an vini rapidman. Men annatandan, nap fè anpil efò pou nou ranfòse kapasite entevansyon tout fòs sekirite legal nou yo.  Nou gen pou nou wè rezilta yo.

Map pwofite remèsye tout fòs lòd nou yo, pou pwofesyonalis yo, pou san fwa yo, pou kouraj yo, nan travay yap fè lan nwit kou la jounen, pou bay popilasyon an sekirite.  Gouvènman an fè anpil jefò pou bay yo plis mwayen plis ekipman.  Map felisite yo, e di yo, pèp ayisyen an konte sou yo. 

Yo bay prèv ke nou gen kapasite pou nou bay rezilta, e nou pral kontinye travay nan sans sa a.

Mwen vle voye yon gwo kout chapo pou  majorite lajman laj pèp ayisyen an pou matirite li, e pou sajès li, paske li pa kite pesòn vire lòlòj li.  Map felisite tou tout responsab politik ki chwazi pou yo pa rantre nan mouvman vyolans lan.  Depi demen nap kontinye dyaloge ak yo, ak sosyete sivil la e ak sekte prive a pou nou pran ansanm tout desizyon kap pèmèt nou sòti tout bon nan kriz la.

Map fini poum di tout moun Okay, Jeremi, Wanament, Gonayiv, Tigwav, Mibalè, Potoprens,  gade kalm yo.  Gouvènman ak tout fòs sekirite nou yo, ap travay pou akitivite yo ka reprann nòmalman.  Mwen ban ou asirans pèp Ayisyen an ap fini pa jwen lapè, devlopman ak pwosperite.


Ansanm, men nan men nap chanje desten nou.


Ke bondye beni pèp Ayisyen e beni ayiti.

Mesi

Partagez ceci avec vos proches: